Student TC’s Issue Details

Academic Year 2018-19

SLNO Class Section AdmNo Name Father Name TCNO
1 LKG B 16184 SAI SRINIVASAN K SEKAR 013
2 LKG A 16228 VIDHURKRISHNAN ALWIN VASUPRADHA P 015
3 UKG A 15852 VIGHAN S CHANDRAN P SUBASH CHANDRAN 012
4 UKG B 15943 P LIPIKA SAI SRI P TARAKA RAJESH KUMAR 014
5 I B 15618 JAYASRI PADMANABHAN PADMANABHAN NARAYANAN 1389
6 I C 15895 DARSHIKA ARUN K ARUN 1404
7 I D 16394 PRAKANYA S R SRIDEVI 1406
8 II E 16439 ADITYA S ADARSH ADARSH V S 1400
9 III D 15450 S H VIVEN KRISHNA D SARAVANAN 1385
10 III E 16086 P M HARINI P M SUNDARARAJAN 1392
11 IV C 15988 K ISHANTH K KALIDASAN 1397
12 V A 14563 N AASHRITAA N NAGARAJAN 1401
13 V E 15717 S SAISUDHA K SEKAR 1405
14 VI C 14392 S HARIPRIYA V SHYAM SUNDAR 1390
15 VII B 15426 PRABHAV PADMANABHAN PADMANABHAN NARAYANAN 1388
16 VII D 14128 S VARUN V SHANMUGASUNDARAM 1403
17 VIII D 13790 K P JAINITTEESH K PADMANABHAN 1398
18 VIII A 13849 S LATHIKA P SUBASH CHANDRAN 1399
19 IX B 13461 J ADVIKA G JOE BENNET 1402
20 IX D 13333 T YUGENDRAN B THENNARASU 1408